GLAS – Videnscenter for bygningsglas

– et samarbejde mellem Glasindustrien og Glarmesterlauget.

(Foreningen hed tidligere Glasteknisk forening)

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til glas og gode arkitektoniske og byggetekniske løsninger med glas. Dette sker med 4 årlige udgivelser af Fagbladet GLAS.

Det er også foreningens formål at fremme glasbranchens interesser via tekniske og politiske initiativer. Tekniske spørgsmål behandles i Glasteknisk udvalg, der bl.a. står for udgivelsen af vejledninger og datablade, som bruges i det daglige arbejde i glasbranchen.