Om Fagbladet GLAS

Bladet udgives af GLAS Videnscenter for bygningsglas 4 gange årligt
Du finder de seneste udgaver af GLAS her.

GLAS udsendes til:

2.800 arkitekter og arkitektvirksomheder
900 ingeniører
700 glarmestre og glarmestersvende
300 vindues- og glasproducenter
600 myndigheder og offentlige institutioner
500 entreprenører
300 øvrige

Læs om annoncering i medieinformationen, som du finder her