Glasdag 2014 Tarpgaard A/S

mattias tesfayeFremtidens anvendelse af glas i byggeriet synes uendelige – det stod klart efter årets glasdag der afholdtes den 17. marts hos glarmester- og facadevirksomheden Taarpgaard A/S i Fredericia.
100 glasfolk var samlet midt mellem glastavler og maskiner – selv laminatskærebordet var i dages anledning i brug som lærred for dagens 7 inspirerende indlæg.

Oplægsholderne kom da også hele vejen rundt om glasfaget. Glasforædling, byggeteknik, lovgivning, arkitektur, uddannelse og håndværk. Dagen var præget af et højt fagligt engagement, som tegner særdeles gode perspektiver for branchen. Alle indlæg bar præg af målsætningen om at producere, designe, bygge og uddanne det absolut bedste. Men som forudsætningen for at klare sig i den øgede konkurrence, står et klart krav om udvikling, øget ekspertise og kvalitet.

Denne forudsætning lå som den røde tråd i alle dagens indlæg. Per Sørensen, direktør i glasforædlingsvirksomheden BoGlas samt José Luis Ruiz de Valdivia fra den internationalt anerkendte spanske glasforædler Cricursa, viste de tilhørende i vor høj grad proces- og produktkvalitet samt individuel projekttilpasning er svaret på deres virksomheders succes.

Helt i tråd med disse virksomheders profil og strategi slog tidligere næstformand i SF, murersvend og forfatter Mattias Tesfaye (s) et slag for at vi i Danmark skal værne om den faglige stolthed og i højere grad respektere praktisk faglighed og ikke mindst evnen til at f.eks. udføre og producere et produkt af høj kvalitet. Hvis vi ikke anser tillærte praktiske færdigheder for at indeholde værdi på niveau med de akademiske kompetencer, vil vi i Danmark miste evnen til at forsørge os selv. Dette argument fortalte Mattias Tesfaye, beror især på det faktum, at der findes en vigtig og helt afgørende viden man ikke kan beskrive eller læse sig til men som kun kan erfares ved at udføre den og ved at udføre den mange gange nok – Det vi med andre ord kalder håndelag. Gives denne ”tavse viden” ikke til næste generation risikerer vi at den tabes for altid.

Faglærer Stefan Broby Larsen havde taget glarmesterelev Björn Fhager med til Glasdagen for at fortælle om den seneste elevworkshop på Glarmesterskolen, hvor elever og faglærere samarbejdede med arkitekterne Etienne Borgos og Nadine Pieper om at bøje og laminere glaselementer til en selvbærende glasbænk. Her blev elevernes håndelag udfordret med nye teknikker og arkitekterne oplevede hvordan en simpel streg på papiret kan være en kæmpe teknisk udfordring. Læs artikel ”3 dynamiske dage med glas”

Den Aarhusianske tegnestue Aart Architects ved partner Anders Thyrestrup, viste et internationalt udsyn og en holistisk tilgang i udviklingen af deres projekter i forhold til principperne for bæredygtig arkitektur, det sociale, det miljømæssige og det økonomiske aspekt. Han pointerede at det for fremtidens glas i arkitekturen, stadig bør gælde, at der arbejdes ud fra Vitruvius´ ældgamle læresætning om hvad der kendetegner god arkitektur – nemlig balanceforholdet mellem holdbarhed, brugbarhed og skønhed. Anders Thyrestrup mente, at det sociale aspekt ved arkitekturen ofte kommer under pres af hensyn til de økonomiske hensyn, med en betydelig forringelse af den samlede arkitektoniske kvalitet som konsekvens. Men hvis vi fremadrettet ønsker at bygge og skabe ”god arkitektur” kan glasset spille en nøglerolle i fremtidens bæredygtige byggeri ved dets helt unikke evne til at kunne bidrage med egenskaber der understøtter både de sociale, miljømæssige og økonomiske hensyn.

Dette underbyggedes af Carl Axel Lorentzen fra rådgivningsfirmaet “Glasfakta” der i sit indlæg gav et bud på hvad der er i fremtiden vil være af efterspørgsel på af nye produkter og typer af funktionsglas. Her tegner der sig et billede af en generel forøgelse af glassets performative egenskaber både hvad angår funktionelle og dekorative egenskaber – kombineret i glasset.

Når arkitektur, industri og håndværk mødes på bedste vis må glasmontrerne omkring Jellingstenene siges at være en forbilledlig byggesag. Erik Nobel, indehaver af Nobel Arkitekter gennemgik projektet fra vinderforslag til realisering. Det var bekræftende at se hvorledes der netop i denne sag var tale om gensidig respekt for faggruppernes viden og kompetencer og hvorledes en god tværfaglig dialog sikrede en proces og et resultat som alle parter med rette kan være stolte af.

Konklusionen efter en tankevækkende og lærerig dag må således være, at når branchen forpligter sig på at gøre sig umage i udviklingen af faglige kompetencer, af glasløsninger og produkter af høj kvalitet, så tegner der sig en lys fremtid for glasset plads i fremtidens arkitektur.

forsamling