Glasdag 2013, Fiberline

glasdag 2013 2

Opmærksomme tilhørere på Glasdagen som afholdtes hos Fiberline i Middelfart med lidt over 80. deltagere. Fiberline Composites, Dow Corning, Scanglas, Velux, og Dansk Standard leverede dagens indlæg.

Glasdag 2013 var kendetegnet af de helt unikke rammer hos Fiberline Composites ved Middelfart. Fiberline som producerer glascompositmaterialer til både vindmølle, anlægs- og bygningsindustrien, havde den 30. januar 2013, åbnet deres døre for den samlede glasbranche.

Stig Krogh Pedersen, vice- præsident i Fiberline med ansvar for vindues og facadeafdelingen, gav de opmærksomt lyttende deltagere et godt overblik over både produktion af glascomposit, dets anvendelsesområder, men ikke mindst perspektiverne for anvendelse af composit i klimaskærmen, som stille og roligt finder vej ind i nærmest alle vindues og facadeprodukter. Noget der også efter indlægget fik spørgelysten i gang hos tilhørerne.

Mikkel K 2 glasdag 2013 006

Designleder hos Dow Corning, Mikkel Kragh videreførte stafetten i fortællingen om hvorledes de øgede energikrav driver udviklingen indenfor glasfacader, illustreret gennem to udviklingsprojekter. Første case, som Mikkel Kragh personligt arbejder med, er udviklingen af facadepaneler baseret på aerogels og vacumteknik, som kan optimere facadens ydeevne så effektivt, at man ud over en materialereduktion, også åbner op for et større anvendelsesareal til glas. Det andet projekt er udviklingen af Transparent Silicone Structurel Adhesive, TSSA, som er en transparent silikonelim med meget høj styrke som kan lime punktbærende facadesystemer direkte på glas og termoruder.

Læs artikel om TSSA her!

glasdag

Arkitekt Torben Thyregod Jensen fra Velux tog forsamlingen væk fra snakken om energirenovering og over til det som udfordringen i fremtidens byer måske handler mere om, nemlig hvordan skal vi transformere byen så mennesker kan udfolde sig i sunde, inspirerende og lysfyldte rammer- Igen er perspektiverne for glasset, i en hovedrolle i gode aGlasdagen her!rkitektoniske og byggetekniske løsninger, ikke til at komme uden om.

Læs den fulde artikle om Glasdagen her!