Glasdag 2015 – Innovation, byggeteknik og mere glas i parcelhuset

glasdag 2015Glasdag 2015 præsenterer et spændende program den 4. marts hos glarmester og termorudeproducent, Niels Juel Pedersen i Næstved. Glasteknisk Forening fastholder et fokus på innovation og bæredygtighed, men i år perspektiveres det i forhold til potentialet for de mio af parcelhuse og private boliger, der gerne skulle høste frugterne af glasprodukternes enorme udvikling. Produkterne er blevet mere komplekse og intelligente – det kræver viden og evne til at rådgive og tilpasse den enkelte private bygherres behov.

Se det fulde program her og læs Voxpop for Glasdag 2015 her

Nedenfor for kan du læse om de enkelte indlæg på dagen – Vel Mødt!

Elin Søndergaard – Forskningschef, Saint Gobain R&D Nordic
Elin Søndergaard, Forsknings- og udviklings direktør for Saint-Gobain i Norden og Baltikum, vil i sit indlæg tale om de produkter der egner sig til det private boligmarked, et særligt emne vil blandt andet være støj.
”Der sælges alt for mange almindelige ruder i forhold til de mange superprodukter der findes i dag, og den almindelige boligejer går simpelthen glip af den merværdi som udviklingen inden for glasprodukter har skabt. Det skal der rettes op på.” Mener Elin Søndergaard, som vil inspirere og klæde deltagerne på med viden, indsigt og de rette argumenter.

CW60 schuco

Peter Rasmussen, landechef, Schüco Danmark
Schüco alufacadesystemer er meget anvendt i Danmark og er derfor et system som glasbranchens entreprenører anvender til både store og små projekter. Peter Rasmussen, landechef i Danmark tager et kritisk blik på montageproblematikker ved overgange mellem tag og facade samt korrekt montage af døre og vinduer. Peter Rasmussen vil også præsentere trends og produktnyheder.

damesalen

Mikkel Kragh, Facade- og designchef PhD, Dow Corning
Stig Mikkelsen, Dir. arkitekt maa, Mikkelsen Arkitekter                                    Mikkelsen Arkitekter har i samarbejde med Dow Corning og det tyske firma OKALUX udviklet et helt nyt designkoncept baseret på ny high performance facadeteknologi der både sikrer gode dagslysforhold og en maksimal udnyttelse af det byggede areal. Producent og arkitekt har fra skitsestadiet samarbejdet om integreret æstetik, funktionskrav, og bygbarhed. Resultatet er en højtydende facadeløsning med høj grad af integration og enkel indbygning. I indlægget præsenteres de teknologiske løsninger. Producent og arkitekt diskuterer forudsætningerne for projektet og værdien af samarbejdet i de tidlige projekteringsfaser. Læs mere om projektet her!

glaskarnap lavformat

Morten Dalsgaard, arkitekt maa, m3 Arkitekter
Morten Dalsgaard fra m3 Arkitekter, vil sætte fokus på potentialet for renoveringer med glas i de private boliger. m3 arkitekter har mange års erfaring med renoveringer og tilbygninger til de private. Ud over renoveringsopgaver på de udvendige rammer, har m3 arkitekter også designet en lang række interiørløsninger med glas.

“Mere dagslys ind i boligerne kan løfte komforten og udnyttelsen af kvadratmeterarealet væsentligt. Mange gange er det nødvendigt med specialtilpassede løsninger, dels på grund af den eksisterende arkitektur, og dels fordi alle boligejere ofte har særlige ønsker.” Forklarer Morten Dalsgaard, der på dagen deler ud af sine erfaringer med den private bygherre, samarbejdet med håndværkeren og ikke mindst nogle super flotte og spændende glasløsninger. Læs om et af m3 arkitekters projekter her!

soefartsmuseet

Claus Hansen, teknisk projektchef, Skandinaviska Glassystem
Skandinaviska Glassystem arbejder dels med store modulfacader, og med det, de selv kalder “små diamanter”. I Danmark har SGS i de senere år gennemført store modulære projekter som Bella Sky Hotel, Aller Huset og Dansk Industri, og i 2013 begyndte de at arbejde på Bestseller i Århus.
De “små diamanter”SGS har arbejdet med i den samme periode, er for eksempel Søfartsmuseet i Helsingør, Jorcks Passage, Nørreport Station og Kerteminde Golfklub. Claus Hansen vil fortælle om de ovennævnte projekter og vise hvordan SGS arbejder på tegnestuen, på fabrikken i Lysekil og på byggepladsen.

Læs om tilblivelsen af Bella Sky Hotel her!

Læs om metroen i Malmø her!

qatar rober nijsseRobert Nijsse, professor, Tekniske Universitet i Delft, ingeniør, partner, ABT
Vi afslutter Glasdagen med et inspirerende indlæg fra den internationale glasverden.Når det kommer til innovative glasløsninger kan man ikke finde en større ekspert end Robert Nijsse også kendt som Mr. Glass.

I de projekter som ingeniør- og rådgivningsfirmaet ABT i Holland arbejder med, har glasset fået en arkitektonisk nøglerolle, ofte som bærende element, særligt bearbejdet og formet.

Robert Nijsse underviser og forsker sideløbende arbejdet i ABT, som professor ved det Tekniske Universitet i Delft. I øjeblikket arbejder han på et særligt forskningsprojekt om fuldglassøjler. Robert vil fortælle om nogle af de nyeste spektakulære glasprojekter og sin seneste glasforskning, hvor han tager udvalgte modeller med.

Robert Nijsse er en meget dygtig formidler med stærke holdninger til glasdesign, teknologi, håndværk og ikke mindst anvendelsen og mulighederne med glas. Robert sad med i juryen på konkurrenceprojektet Transparent Shelter og har udvist en særlig interesse i at videns dele og sætte fokus på glas, uddannelse og innovation i samarbejde med arkitektskolen i København og den danske glasbranche.

Dagslys og tilpassede glasløsninger i private boliger

morten lavformatMorten Dalsgaard fra m3 Arkitekter, vil på Glasdag 2015 sætte fokus på potentialet for renoveringer med glas i de private boliger. Mere dagslys ind i boligerne kan løfte komforten og udnyttelsen af kvadratmeterarealet væsentligt. Mange gange er det nødvendigt med speciltilpassede løsninger, dels på grund af den eksiterende arkitektur, og dels fordi alle boligejere ofte har særlige ønsker. “Det gode samarbejde mellem arkitekt og glarmester kommer typisk på banen i de specielle løsninger, hvor der ikke findes eller anvendes ”standardprodukter” for den ønskede løsning” fortæller Morten Dalsgaard. “Her gælder det om, at arkitekten er proaktiv og kan illustrere sine ønsker for glarmesteren ved hjælp af skitser/referencer og glarmesteren kan inspirere med sin viden omkring glassets egenskaber – hvad er muligt og ikke muligt. Det er også i sådanne sager, at håndværket kommer til sin ret. Her deler arkitekten og glarmesteren et interessefelt som sagtes kan udvikles”.

m3 arkitekter har mange års erfaring med renoveringer og tilbygninger til de private. Ud over renoveringsopgaver på de udvendige rammer, har m3 arkitekter også designet en lang række interiørløsninger med glas.

Morten Dalsgaard deler ud af sine erfaringer med den private bygherre, samarbejdet med håndværkeren og ikke mindst nogle super flotte og spændende glasløsninger.

Se Glasdagens program her

Glasdag 2015 er glasbranchen største årlige videns- og netværksevent. Dette års Glasdag afholdes i Næstved hos termorudeproducent, Niels Juel Pedersen A/S.

Glasdag 2015 arrangeres af Glasindustrien og Glarmesterlauget i Danmark under deres fælles forening, Glas – Glasteknisk Forening.

Tid: 4. marts 2015

Heldagsarrangement: 9.15 -16.30

Pris: kr. 600 for medlemmer af Glarmesterlauget og Glasindustrien

Pris: kr. 800 for ikke medlemmer

Tilmelding senest den 23. februar 2015.

Tilmeld: rs@glarmesterlauget.dk

 

 

 

Glas i boligen og innovativ glasteknologi på Glasdag 2015

glaskarnap til webGlasteknisk Forening har I år sammensat et fantastisk program med både danske og internationale kompetencer inden for glas.
I år vil glarmester og rudeproducent Niels Juel Pedersen I Næstved være vært, og vi vil få mulighed for at se virksomheden og deres produkter.

Dagen kommer til at sætte fokus på glasprojekter for de alm. boligejere og på de specialprodukter som bl.a. egner sig til dette marked. Vi skal se på Structural Silicone Glazing og innovative facadesystemer.
Skandinaviska Glassystem viser nogle af deres nyeste projekter og fortæller os hvordan de arbejder med glas og med komplekse entrepriser. Sidst men ikke mindst, har vi fornøjelsen af at præsentere Robert Nijsse fra Delft Tekniske Universitet og partner I ingeniørfirmaet ABT I Holland. Robert Nijsse arbejder og forsker I glas på topniveau og er en sand glas-ambassadør. Robert Nijsse er især kendt for sit arbejde med glas som bærende i de mest spektakulære glaskonstruktioner over hele verden.

Program/ Download

Kl. 9.15 Registrering og kaffe
Kl. 9.45 Velkommen / Dagens program
Kl. 10.00 Saint Gobain R&D Nordic /ved Elin Søndergaard
Kl. 10.45 Schüco Danmark /ved Peter Rasmussen
Kl. 11.30 Pause
Kl. 11.45 Dow Corning/Mikkelsen Arkitekter /ved Mikkel Kragh og Stig Mikkelsen
Kl. 12.15 Frokost og netværk/Rundvisning på virksomheden
Kl. 13.45 m3 Arkitekter /ved Morten Dalsgaard
Kl. 14.30 Kaffe og kage
Kl. 14.50 Skandinaviska Glassystem /ved Claus Hansen
Kl. 15.35 Pause –
Kl. 15.45 Robert Nijsse, Delft Tekniske Universitet, ABT
Kl. 16.20 Tak for i dag

* Programmet er med forbehold for ændringer

Sted: Niels Juel Pedersen, Transportbuen 13, 4700 Næstved

Pris for medlemmer af Glarmesterlauget og Glasindustrien: Kr. 600

Pris for ikke medlemmer: Kr. 800

Tilmelding senest mandag den 23. februar 2015.