Termoruders levetid

En undersøgelse over 25 år fra 1980 til 2005 foretaget af IGMA – den Amerikansk / Canadiske organisation for termorudeproducenter viser, at termoruders levetid ofte undervurderes. Man hører ofte den opfattelse, at termoruder kan holde mellem 20 – 25 år. Bla. Energistyrelsen har repræsenteret denne opfattelse.

IGMAs undersøgelse viser entydigt, at korrekt fremstillede termoruder som monteres korrekt let kan klare langt over 30 år. Efter 25 år var ca. 80% af de undersøgte ruder stadig helt ok og af de fejlbehæftede 20% skyldes 60% af punkteringerne forkert montering.

En stikprøveundersøgelse foretaget af termorudeproducenten AGC Interpane i 2012 konkluderer, at korrekt monterede termoruder kan holde over 50 år.

Mere om IGMAs undersøgelse på:

http://www1.eere.energy.gov/solar/pdfs/pvmrw2011_08_plen_lingnell.pdf

GTF diskuterer termoruders levetid med ENS

Energistyrelsen (ENS) og GTF har etableret en arbejdsgruppe som skal analysere termoruders levetid. ENS mener, at termoruder gennemsnitligt holder lidt over 20 år. GTF vurderer, at der mindst skal lægges 10 år til. Da ENS mener, at levetiden bør påvirke standardværdien som igen påvirker tilskuddet for energibesparelser er det vigtigt at få set grundigt på sagen.