Glarmesterlaugets garantiordning

Om GTF

GTF – Glasteknisk forening blev stiftet pr. 1. januar 2013 af Glasindustrien og Glarmesterlauget i Danmark.

I en branche som glasbranchen er det vigtigt, at alle led i fødekæden har forståelse for og understøtter branchens initiativer.

Foreningens formål er derfor at profilere glasbranchen via branchebladet GLAS og desuden at fremme glasbranchens interesser optimalt via tekniske og politiske initiativer.