Om Fagbladet GLAS

Fagbladet GLAS udgives af Glasteknisk forening 4 gange årligt
Du finder de seneste udgaver af GLAS her.

GLAS udsendes til:

  • 2.800 arkitekter og arkitektvirksomheder
  • 900 ingeniører
  • 700 glarmestre og glarmestersvende
  • 300 vindues- og glasproducenter
  • 600 myndigheder og offentlige institutioner
  • 500 entreprenører
  • 300 øvrige

Læs om annoncering i medieinformationen, som du finder her