Glasdag 2015 – Innovation, byggeteknik og mere glas i parcelhuset

glasdag 2015Glasdag 2015 præsenterer et spændende program den 4. marts hos glarmester og termorudeproducent, Niels Juel Pedersen i Næstved. Glasteknisk Forening fastholder et fokus på innovation og bæredygtighed, men i år perspektiveres det i forhold til potentialet for de mio af parcelhuse og private boliger, der gerne skulle høste frugterne af glasprodukternes enorme udvikling. Produkterne er blevet mere komplekse og intelligente – det kræver viden og evne til at rådgive og tilpasse den enkelte private bygherres behov.

Se det fulde program her og læs Voxpop for Glasdag 2015 her

Nedenfor for kan du læse om de enkelte indlæg på dagen – Vel Mødt!

Elin Søndergaard – Forskningschef, Saint Gobain R&D Nordic
Elin Søndergaard, Forsknings- og udviklings direktør for Saint-Gobain i Norden og Baltikum, vil i sit indlæg tale om de produkter der egner sig til det private boligmarked, et særligt emne vil blandt andet være støj.
”Der sælges alt for mange almindelige ruder i forhold til de mange superprodukter der findes i dag, og den almindelige boligejer går simpelthen glip af den merværdi som udviklingen inden for glasprodukter har skabt. Det skal der rettes op på.” Mener Elin Søndergaard, som vil inspirere og klæde deltagerne på med viden, indsigt og de rette argumenter.

CW60 schuco

Peter Rasmussen, landechef, Schüco Danmark
Schüco alufacadesystemer er meget anvendt i Danmark og er derfor et system som glasbranchens entreprenører anvender til både store og små projekter. Peter Rasmussen, landechef i Danmark tager et kritisk blik på montageproblematikker ved overgange mellem tag og facade samt korrekt montage af døre og vinduer. Peter Rasmussen vil også præsentere trends og produktnyheder.

damesalen

Mikkel Kragh, Facade- og designchef PhD, Dow Corning
Stig Mikkelsen, Dir. arkitekt maa, Mikkelsen Arkitekter                                    Mikkelsen Arkitekter har i samarbejde med Dow Corning og det tyske firma OKALUX udviklet et helt nyt designkoncept baseret på ny high performance facadeteknologi der både sikrer gode dagslysforhold og en maksimal udnyttelse af det byggede areal. Producent og arkitekt har fra skitsestadiet samarbejdet om integreret æstetik, funktionskrav, og bygbarhed. Resultatet er en højtydende facadeløsning med høj grad af integration og enkel indbygning. I indlægget præsenteres de teknologiske løsninger. Producent og arkitekt diskuterer forudsætningerne for projektet og værdien af samarbejdet i de tidlige projekteringsfaser. Læs mere om projektet her!

glaskarnap lavformat

Morten Dalsgaard, arkitekt maa, m3 Arkitekter
Morten Dalsgaard fra m3 Arkitekter, vil sætte fokus på potentialet for renoveringer med glas i de private boliger. m3 arkitekter har mange års erfaring med renoveringer og tilbygninger til de private. Ud over renoveringsopgaver på de udvendige rammer, har m3 arkitekter også designet en lang række interiørløsninger med glas.

“Mere dagslys ind i boligerne kan løfte komforten og udnyttelsen af kvadratmeterarealet væsentligt. Mange gange er det nødvendigt med specialtilpassede løsninger, dels på grund af den eksisterende arkitektur, og dels fordi alle boligejere ofte har særlige ønsker.” Forklarer Morten Dalsgaard, der på dagen deler ud af sine erfaringer med den private bygherre, samarbejdet med håndværkeren og ikke mindst nogle super flotte og spændende glasløsninger. Læs om et af m3 arkitekters projekter her!

soefartsmuseet

Claus Hansen, teknisk projektchef, Skandinaviska Glassystem
Skandinaviska Glassystem arbejder dels med store modulfacader, og med det, de selv kalder “små diamanter”. I Danmark har SGS i de senere år gennemført store modulære projekter som Bella Sky Hotel, Aller Huset og Dansk Industri, og i 2013 begyndte de at arbejde på Bestseller i Århus.
De “små diamanter”SGS har arbejdet med i den samme periode, er for eksempel Søfartsmuseet i Helsingør, Jorcks Passage, Nørreport Station og Kerteminde Golfklub. Claus Hansen vil fortælle om de ovennævnte projekter og vise hvordan SGS arbejder på tegnestuen, på fabrikken i Lysekil og på byggepladsen.

Læs om tilblivelsen af Bella Sky Hotel her!

Læs om metroen i Malmø her!

qatar rober nijsseRobert Nijsse, professor, Tekniske Universitet i Delft, ingeniør, partner, ABT
Vi afslutter Glasdagen med et inspirerende indlæg fra den internationale glasverden.Når det kommer til innovative glasløsninger kan man ikke finde en større ekspert end Robert Nijsse også kendt som Mr. Glass.

I de projekter som ingeniør- og rådgivningsfirmaet ABT i Holland arbejder med, har glasset fået en arkitektonisk nøglerolle, ofte som bærende element, særligt bearbejdet og formet.

Robert Nijsse underviser og forsker sideløbende arbejdet i ABT, som professor ved det Tekniske Universitet i Delft. I øjeblikket arbejder han på et særligt forskningsprojekt om fuldglassøjler. Robert vil fortælle om nogle af de nyeste spektakulære glasprojekter og sin seneste glasforskning, hvor han tager udvalgte modeller med.

Robert Nijsse er en meget dygtig formidler med stærke holdninger til glasdesign, teknologi, håndværk og ikke mindst anvendelsen og mulighederne med glas. Robert sad med i juryen på konkurrenceprojektet Transparent Shelter og har udvist en særlig interesse i at videns dele og sætte fokus på glas, uddannelse og innovation i samarbejde med arkitektskolen i København og den danske glasbranche.

Dagslys og tilpassede glasløsninger i private boliger

morten lavformatMorten Dalsgaard fra m3 Arkitekter, vil på Glasdag 2015 sætte fokus på potentialet for renoveringer med glas i de private boliger. Mere dagslys ind i boligerne kan løfte komforten og udnyttelsen af kvadratmeterarealet væsentligt. Mange gange er det nødvendigt med speciltilpassede løsninger, dels på grund af den eksiterende arkitektur, og dels fordi alle boligejere ofte har særlige ønsker. “Det gode samarbejde mellem arkitekt og glarmester kommer typisk på banen i de specielle løsninger, hvor der ikke findes eller anvendes ”standardprodukter” for den ønskede løsning” fortæller Morten Dalsgaard. “Her gælder det om, at arkitekten er proaktiv og kan illustrere sine ønsker for glarmesteren ved hjælp af skitser/referencer og glarmesteren kan inspirere med sin viden omkring glassets egenskaber – hvad er muligt og ikke muligt. Det er også i sådanne sager, at håndværket kommer til sin ret. Her deler arkitekten og glarmesteren et interessefelt som sagtes kan udvikles”.

m3 arkitekter har mange års erfaring med renoveringer og tilbygninger til de private. Ud over renoveringsopgaver på de udvendige rammer, har m3 arkitekter også designet en lang række interiørløsninger med glas.

Morten Dalsgaard deler ud af sine erfaringer med den private bygherre, samarbejdet med håndværkeren og ikke mindst nogle super flotte og spændende glasløsninger.

Se Glasdagens program her

Glasdag 2015 er glasbranchen største årlige videns- og netværksevent. Dette års Glasdag afholdes i Næstved hos termorudeproducent, Niels Juel Pedersen A/S.

Glasdag 2015 arrangeres af Glasindustrien og Glarmesterlauget i Danmark under deres fælles forening, Glas – Glasteknisk Forening.

Tid: 4. marts 2015

Heldagsarrangement: 9.15 -16.30

Pris: kr. 600 for medlemmer af Glarmesterlauget og Glasindustrien

Pris: kr. 800 for ikke medlemmer

Tilmelding senest den 23. februar 2015.

Tilmeld: rs@glarmesterlauget.dk

 

 

 

Glas i boligen og innovativ glasteknologi på Glasdag 2015

glaskarnap til webGlasteknisk Forening har I år sammensat et fantastisk program med både danske og internationale kompetencer inden for glas.
I år vil glarmester og rudeproducent Niels Juel Pedersen I Næstved være vært, og vi vil få mulighed for at se virksomheden og deres produkter.

Dagen kommer til at sætte fokus på glasprojekter for de alm. boligejere og på de specialprodukter som bl.a. egner sig til dette marked. Vi skal se på Structural Silicone Glazing og innovative facadesystemer.
Skandinaviska Glassystem viser nogle af deres nyeste projekter og fortæller os hvordan de arbejder med glas og med komplekse entrepriser. Sidst men ikke mindst, har vi fornøjelsen af at præsentere Robert Nijsse fra Delft Tekniske Universitet og partner I ingeniørfirmaet ABT I Holland. Robert Nijsse arbejder og forsker I glas på topniveau og er en sand glas-ambassadør. Robert Nijsse er især kendt for sit arbejde med glas som bærende i de mest spektakulære glaskonstruktioner over hele verden.

Program/ Download

Kl. 9.15 Registrering og kaffe
Kl. 9.45 Velkommen / Dagens program
Kl. 10.00 Saint Gobain R&D Nordic /ved Elin Søndergaard
Kl. 10.45 Schüco Danmark /ved Peter Rasmussen
Kl. 11.30 Pause
Kl. 11.45 Dow Corning/Mikkelsen Arkitekter /ved Mikkel Kragh og Stig Mikkelsen
Kl. 12.15 Frokost og netværk/Rundvisning på virksomheden
Kl. 13.45 m3 Arkitekter /ved Morten Dalsgaard
Kl. 14.30 Kaffe og kage
Kl. 14.50 Skandinaviska Glassystem /ved Claus Hansen
Kl. 15.35 Pause –
Kl. 15.45 Robert Nijsse, Delft Tekniske Universitet, ABT
Kl. 16.20 Tak for i dag

* Programmet er med forbehold for ændringer

Sted: Niels Juel Pedersen, Transportbuen 13, 4700 Næstved

Pris for medlemmer af Glarmesterlauget og Glasindustrien: Kr. 600

Pris for ikke medlemmer: Kr. 800

Tilmelding senest mandag den 23. februar 2015.

Dagens indlæg på Glasdag 2014

Glasdag 2014, som afholdes den 17. marts hos Taarpgaard A/S i Fredericia, byder på indlæg om innovativ arkitektur og byggeri med glas. Der sættes bl.a. fokus på fremtidens “smartglas”, lamineret glas og bøjet glas.

Nedenstående fortæller lidt mere om de enkelte indlæg – en printbar verision over dagen indlæg hentes her!

Bond street, Cricursa

Cricursa, Barcelona: Kunsten at bøje glas

Cricursa er en 85 år gammel virksomhed fra Barcelona som excellerer i glasforædling og som leverer helt enestående specialglas til visionære projekter over hele verden. Cricursa vil på glasdagen løfte sløret for hvordan de udvikler glasdesigns med arkitekterne og en masse om teknikken der ligger bag.

Cricursa har forberedt et spændende indlæg som skal inspirere og gøre os klogere på fremstilling og anvendelse af bøjet glas. Med dette indspark fra Spanien, ser vi på glasteknikker der kan være med til at udvikle arkitekturen, glasfacaderne og glaskonstruktioner generelt. Deres projektportefølje er ikke mindre end imponerende!

Lisbjerg skolen

BoGlas: Lamineret glas – fremstilling og anvendelse

Ekspertise kombineret med effektivitet har sikret BoGlas a/s i Brønderslev en stærk position på det danske marked. BoGlas er førende producent med unikke og avancerede produkter i glas fra alt i farver og glas med tryk, udsmykning og interiør til termoruder, værn og facader.

Den nordjyske familieejede virksomhed blev grundlagt som glarmesterforretning tilbage i 1961 og beskæftiger i dag godt 60 medarbejdere med et omfattende produktprogram. Direktør i Boglas, Per Sørensen kommer og fortæller om fremstilling og anvendelsesmuligheder med lamineret glas. Læs mere om BoGlas her!

Prince Rupert Drop

Forskning og nyheder fra Saint Gobain

Hvilken vej går udviklingen med glas? Hvilke termiske, akustiske og optiske egenskaber kan vi forvente af glasprodukter i nærmeste fremtid? Hvordan arbejder forskningen med at gøre glas mere bæredygtigt og med at udvikle de såkaldte smarte glastyper?

Elin Søndergård, Forsknings- og udviklings direktør for Saint-Gobain i Norden og Baltikum, taler om trends og tendenser og giver et indblik i fremtidens funktioner i glas. Elin Søndergård har forsket i tyndfilm på oxidmaterialer og har siden 2001 været tilknyttet Saint-Gobain. Læs uddybende artikel på glasindustriens hjemmeside her!

Jellingstenene, Nobel arkitekter

Inddækningen af Jellingstenene / Nobel Arkitekter

Hvordan bygger man en afskærmning omkring Jellingstenene uden at ødelægge det følsomme miljø omkring Danmarks nok mest værdifulde kulturarv?

Afskærmningen af runestenene var en kompliceret opgave, hvor der skulle tages hensyn til mange faktorer, bl.a. skulle især glasset imødekomme flere funktioner med krav til sikkerhed, formidling og konstruktion. Bronze og glas er de to primære materialer, som iscenesætter runestenene på  en helt ny måde.

Hvordan blev afskærmningerne bygget og hvilket glas blev der anvendt? Det vil arkitekt Erik Nobel løfte sløret for. Læs mere om projektet i GLAS  4, 2011 her!

Mattias ncfg-web

Mattias Tesfaye (s) Kloge hænder – et  forsvar for håndværk og faglighed

Mattias Tesfaye er sat på programmet for at give vores faglige selvforståelse et ordentlig spark bag i. Mattias lægger ikke fingrene imellem og så har han styr på sine fakta.

Mattias udgav i efteråret sin meget anmelderroste bog ”Kloge hænder” og med afsæt i  samfundets og håndværkets udvikling gennem moderne tid vil Mattias spørge, hvorfor der er mere prestige i at kunne bøje et udsagnsord på oldgræsk, end at kunne montere et blandingsbatteri i en bruseniche? Mattias er en trænet foredragsholder, og vi lover et oplæg ud over det sædvanlige.

VUC, Aart-architects

Fremtidens glasarkitektur / AART/architects

AART/architects er et fremadstormende  aarhusiansk firma som bl.a. har tegnet den nye skipperskole i Skagen og VUC i Haderslev. Anders Tyrrestrup vil med udgangspunkt i nybyggede og fremtidige projekter  dele deres holdninger og tanker om glassets betydning og potentiale i fremtidens arkitektur.

Anders Tyrrestrup er partner i AART og leder et  undersøgende team der beskæftiger sig med research indenfor særligt udvalgte områder, bl.a. arkitektur i forhold til sundhed, håndværk, materialer, byggeteknik, grøn teknologi mm.

Læs mere om AART Build på deres hjemmeside her!

Workshop, Glarmesterskolen

Workshop på Glarmesterskolen / Projekt Transparent Shelter

Lidt før jul fik Glarmesterskolen besøg af de spanske arkitekter som vandt glaskonkurrencen om et busskur helt i glas ved skolen i Audebo. Faglærer, Stefan Broby Larsen tager et par elever med og vil fortælle os om den afholdte workshop – om processen og elevernes resultater.

Workshoppen tog afsæt i vinderdesignet Transparent Shelter med et oplæg til  hvordan man kan lave en selvbærende glasbænk. Eleverne prøvede kræfter med både at bøje glas i værkstedets ovn og laminere glas.

Læs mere workshoppen her!

Glasdagen sætter fokus på – Kunsten at bøje glas

casa musicaFlere arkitekter har fået øjnene op for de spændende muligheder der ligger i at bruge glasset mere direkte i det arkitektoniske udtryk og dermed give glasset en større rolle i byggeriet end blot at være traditionelt facade- og vinduesglas. Gennem en årrække har flere spændende projekter haft bøjet glas som et centralt element, både dobbeltkrumme, konvekse og konkave elementer. Derudover taler vi om glaspaneler i meget store dimensioner og som 2 og 3 lags termoruder. Bag fremstillingen af disse glaselementer ligger der fantastisk krævende og spændende teknikker.

Cricursa fra Barcelona er en 85 år gammel virksomhed som excellerer i glasforædling og som leverer helt enestående specialglas til visionære projekter over hele verden. Cricursa vil på dette års glasdag løfte sløret for hvordan de udvikler glasdesigns med arkitekterne og vil især fortælle om bøjet bygningsglas – om teknikken og det æstetiske potentiale.

De bøjede glaselementer kræver stor ekspertise og helt særligt udstyr at fremstille. Med et hav af innovative og præmierede projekter bag sig, kan vi forvente mange eksempler til inspiration til udviklingen af glaskonstruktioner og facader i fremtiden – ikke mindst i Danmark.

Area Manager José Luis Ruis de Valdivia har forberedt et spændende indlæg som skal inspirere og gøre os klogere på fremstilling og anvendelse af bøjet glas. Glasteknisk Forening vil gerne, med dette indspark fra Spanien, sætte fokus på glasteknikker der kan være med til at udvikle arkitekturen, glasfacader og glaskonstruktioner generelt. Kort sagt er Cricursas portefølje imponerende.

Se deres projekter på Cricursas hjemmeside her!

Glasdag 2014

emporia webGlasdag 2014

Glasteknisk Forening har sammensat et spændende program for den årlige Glasdag. Denne gang sætter vi fokus på bøjet og lamineret glas samt på innovation og arkitektur.

Vi har inviteret det meget anerkendte firma Cricursa fra Barcelona – en 85 år gammel virksomhed som excellerer i glasforædling og som leverer helt enestående specialglas til visionære projekter over hele verden. Cricursa vil især fortælle om bøjet glas og deres designsamarbejde med arkitekter.

Saint Gobain R&D Nordic bidrager med deres nyeste innovationer, glasforskning og syn på fremtidens efterspørgsel, og den danske glasforædler BoGlas vil fortælle om fremstilling og anvendelsesmuligheder af lamineret glas.

Fra arkitekturens rækker skal vi høre et oplæg fra tegnestuen AART/architects, som i deres nuværende og fremtidige projekter har et særligt fokus på glassets rolle i arkitekturen. Nobel Arkitekter vil fortælle om inddækningen af Jellingstenene med et fokus på materialer, detaljering og proces.

Som et højaktuelt indslag, med øje for glasbranchen og de problematikker der knytter sig til den samlede værdikæde i byggeriet, vil Mattias Tesfaye med afsæt i hans nye bog “Kloge hænder” sætte fokus på værdien af et stærkt håndværk, lokal industriel produktion og tværfagligt samarbejde.

Glasdagen afholdes mandag den 17. marts 2014 hos Tarpgaard A/S, Vesterballevej 15, 7000 Fredericia. Se hele programmet her!