Glas i boligen og innovativ glasteknologi på Glasdag 2015

glaskarnap til webGlasteknisk Forening har I år sammensat et fantastisk program med både danske og internationale kompetencer inden for glas.
I år vil glarmester og rudeproducent Niels Juel Pedersen I Næstved være vært, og vi vil få mulighed for at se virksomheden og deres produkter.

Dagen kommer til at sætte fokus på glasprojekter for de alm. boligejere og på de specialprodukter som bl.a. egner sig til dette marked. Vi skal se på Structural Silicone Glazing og innovative facadesystemer.
Skandinaviska Glassystem viser nogle af deres nyeste projekter og fortæller os hvordan de arbejder med glas og med komplekse entrepriser. Sidst men ikke mindst, har vi fornøjelsen af at præsentere Robert Nijsse fra Delft Tekniske Universitet og partner I ingeniørfirmaet ABT I Holland. Robert Nijsse arbejder og forsker I glas på topniveau og er en sand glas-ambassadør. Robert Nijsse er især kendt for sit arbejde med glas som bærende i de mest spektakulære glaskonstruktioner over hele verden.

Program/ Download

Kl. 9.15 Registrering og kaffe
Kl. 9.45 Velkommen / Dagens program
Kl. 10.00 Saint Gobain R&D Nordic /ved Elin Søndergaard
Kl. 10.45 Schüco Danmark /ved Peter Rasmussen
Kl. 11.30 Pause
Kl. 11.45 Dow Corning/Mikkelsen Arkitekter /ved Mikkel Kragh og Stig Mikkelsen
Kl. 12.15 Frokost og netværk/Rundvisning på virksomheden
Kl. 13.45 m3 Arkitekter /ved Morten Dalsgaard
Kl. 14.30 Kaffe og kage
Kl. 14.50 Skandinaviska Glassystem /ved Claus Hansen
Kl. 15.35 Pause –
Kl. 15.45 Robert Nijsse, Delft Tekniske Universitet, ABT
Kl. 16.20 Tak for i dag

* Programmet er med forbehold for ændringer

Sted: Niels Juel Pedersen, Transportbuen 13, 4700 Næstved

Pris for medlemmer af Glarmesterlauget og Glasindustrien: Kr. 600

Pris for ikke medlemmer: Kr. 800

Tilmelding senest mandag den 23. februar 2015.