Glasdagen 2014 planlægges

GTF afholder hvert år en velbesøgt Glastemadag. Formålet er at præsentere den samlede glasbranche for de den nyeste viden om glassets anvendelse i byggeriet.

Glasdag 2014 er nu planlagt til afholdelse hos Tarpgaard A/S i Fredericia primo marts. Nærmere følger snarest.