GTF diskuterer Standardværdikataloget med Energistyrelsen.

GTF og Energistyrelsen har på en møderække i 2013 diskuteret Stadardværdi-katalogets værdier for udskiftning af vinduer og ruder. Ultimo 2013 har GTF sendt ENS et oplæg som sidestiller rude- og vinduesudskiftning og som tager højde for additionalitetsproblematikken. Det næste møde holdes primo febrauar 2014 hos ENS.

Standardværdikataloget = et af TI for ENS udarbejdet beregningsværktøj som skal gøre det enkelt at beregne energibesparelsen ved f.eks. udskiftning af ruder, kedelanlæg o.s.v.

Additionalitet = Ideen om, at et tiltag for at kunne modtage tilskud, skal være af en sådan karakter, at det ikke ville blive gennemført uden tilskuddet.