Termoruders levetid

En undersøgelse over 25 år fra 1980 til 2005 foretaget af IGMA – den Amerikansk / Canadiske organisation for termorudeproducenter viser, at termoruders levetid ofte undervurderes. Man hører ofte den opfattelse, at termoruder kan holde mellem 20 – 25 år. Bla. Energistyrelsen har repræsenteret denne opfattelse.

IGMAs undersøgelse viser entydigt, at korrekt fremstillede termoruder som monteres korrekt let kan klare langt over 30 år. Efter 25 år var ca. 80% af de undersøgte ruder stadig helt ok og af de fejlbehæftede 20% skyldes 60% af punkteringerne forkert montering.

En stikprøveundersøgelse foretaget af termorudeproducenten AGC Interpane i 2012 konkluderer, at korrekt monterede termoruder kan holde over 50 år.

Mere om IGMAs undersøgelse på:

http://www1.eere.energy.gov/solar/pdfs/pvmrw2011_08_plen_lingnell.pdf